P

Priprema za štampu, dorada i montaža

U štamparstvu dorada igra glavnu ulogu u formiranju finalnog proizvoda. Proces dorade se sastoji od raznih procesa koji moraju biti adekvatno ispraćeni.

Lista usluga:
  • Izrada knjiga, kesa, kalendara
  • Bigovanje
  • Šivenje
  • Falcovanje
  • Rezanje
  • Dorada svih vrsta knjiga, kesa kalendara